Akce s rodiči - společná úprava zahrady MŠ + společný táborák s opékáním buřtů od 15.00 hodin - projekt

Více informací k akci - nástěnka, plakát v MŠ.