Beseda pro přihlášené rodiče středa 16.10. v 15.30 hodin - Iva Řehůřková - „JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI“

Jmenuji se Iva Řehůřková a jsem dlouholetá učitelka MŠ. Proto
můžu předat zkušenosti za skoro 30 let praxe v práci s
předškolními dětmi – i proto jsem se rozhodla realizovat besedy
pro rodiče na různá témata – jedním z nich je
„JAK VÉST DĚTI K ZODPOVĚDNOSTI“
aneb
MÁM ZODPOVĚDNOST ZA TO, CO UDĚLÁM I NEUDĚLÁM
Víte ...
- za své chování a svá rozhodnutí si neseme zodpovědnost a
právě to je potřeba předávat dětem od útlého věku
- je správné dělat chyby a poučit se z nich, říci „NE“, když je
třeba, omluvit se dřív, než někdo řekne, že je potřeba se
omluvit…
- rodič jde vždy příkladem v chování a rozhodování – a to nejen
při činnostech s dětmi, ale i v osobním životě

Je dobré být rodičem, který chce být tím nejlepším příkladem
pro své děti...
Budu se na Vás těšit 
Iva Řehůřková