DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ středa 20.3. od 8.30 do 11.00, od 12.30 - 16.00 hodin

Ve středu 20.3. se koná den otevřených dveří.

  • Můžete si s dětmi projít celou MŠ
  • Podívat se, jak děti ve třídách pracují
  • Můžete si s rodiči vyrobit a odnést výrobek na památku 
  • Paní učitelky vám rádi odpoví na vaše dotazy

Mateřskou školu můžete navštívit v čase od 8.30 - 11.00 hodin a od 12.30 - 16 hodin.