Kroužek "POHYB DĚTEM - cvičíme, dýcháme, relaxujeme " začíná ve středu 10.10. od 15.30 hodin

Kroužek "POHYB DĚTEM - cvičíme, dýcháme, relaxujeme "

začíná ve středu 10.10. od 15.30 hodin.

Konec kroužku je v 16.15 hodin. Děti dovedu dolů do třídy Červeňásků, nebo ven na školní zahradu.

Kroužek se bude konat každou lichou středu. Děti si donesou pohodlnné oblečení na cvičení.

Těší se p. učitelka Matoušková Markéta