Modrý motýlek - "Den předškoláka" - ZŠ NOE

Ve čtvrtek 26.9. jdou děti z Modrého motýlku na akci pořádanou základní školou NOE - "Co by měl zvládnout předšklák než půjde do školy".

Děti si na dovednostních stanovištích ověří zrakové, sluchové vnímání, matematické dovednosti,  jemnou a hrubou motoriku, řečové i sociální dovednosti.

Akce bude probíhat v dopoledních hodinách.

Více informací na nástěnce a u p. učitelek na třídě.