Modrý motýlek - výstava betlémů - DDM Beta Dubina

Ve středu 4.12. jedou děti z Modrého motýlku na výstavu betlémů v DDM BETA.

Více informací na nástěnce a u p. učitelek na třídě.