Spolupráce s ZŠ Staňkova - ukázka metody Hejného v mateřské škole

Děti z mateřské školy si společně se žáky ZŠ vyzkouší metodu profesora Hejného.