Třídy Červený, Žlutý, Zelený a Modrý motýlek se zúčastní výletní plavby parníkem Arnošt ve čtvrtek 6.6. 2019

Všechny třídy se ve čtvrtek 6.6. 2019 zúčastní výletní plavby parníkem Arnošt.

Příchod dětí do MŠ nejdéle v 8.00 hodin!

Více informací u p. učitelek na třídách.