Ukázka vyučovací hodiny v ZŠ Staňkova - pro předškoláky

Děti - předškoláci, se půjdou podívat za žáky do ZŠ Staňkova na ukázkovou hodinu.