Všechny třídy v MŠ - environmentální program - ukázka výcviku dravců a sov

V úterý 14.4. se s dětmi půjdeme podívat na ukázku výcviku dravců a sov k ZŠ Josefa Ressla.