Zrakový screening v MŠ 10.10.2018

Ve středu 10.10. bude od 9.00 hodin v MŠ probíhat zrakový screening dětí.

Zájemci se budou hlásit u svých p. učitelek na třídách a souhlas stvrdí svým podpisem do příslušného formuláře.

V den vyšetření ráno doneste očkovací průkaz, který předáte p. učitelce.

Více inforamcí bude na nástěnkách.