Zájmové nadstandardní činnosti

Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde děti v menším kolektivu rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické zájmy dítěte rozvíjíme směrem
k podpoře talentovaných a nadaných dětí.

 

Keramika

Pro dětskou tvořivost stěží najdeme materiál vítanější, než je hlína. Hlína je měkká a příjemná na dotyk, velmi tvárná, zpracovatelná do mnoha tvarů. Vypálením získá tvrdost a trvanlivost. Vytváření užitečných a krásných věcí dává dětem pocit uspokojení a naplnění. Děti se naučí, jak pouhýma rukama modelovat z hlíny jednoduché a až neuvěřitelné předměty. Naučí se, jak a čím je zdobit i glazovat a nakonec vypálit v peci na keramiku. 

„Dělá mi velkou radost, že se o zázraky , kdy se nevábná hrouda hlíny promění v krásný a užitečný předmět, mohu podělit s tolika nadanými a pilnými dětmi, které navštěvují kroužek keramiky.“ - paní učitelka Dana

 

Flétna

Děti se seznamují s flétnou i s péčí o ní. Učí se do ní dýchat ,ne foukat. Hra tedy plní funkci zdravotní - podporuje schopnost hlubokého dýchání. Z počátku hrajeme rytmus písně na jednom tónu s klavírním doprovodem. Postupně děti zvládnou několik písní v rozmezí g1 - d2. Dokáží se orientovat v notové osnově, barevně označovat noty. Cvičí si hybnost prstů. Mají radost, když se jim podaří zahrát první písničku. Hra na nástroj může ovlivnit .jejich pozdější vztah k hudbě.

 

Muzicírování s motýlky

Muzicírování s motýlky je určené nadšeným zpěváčkům a povídálkům. Nejde zde o dokonalý talent, stačí jen chuť zpívat a troška dětské představivosti. Zahrajeme si jednoduché pohádky obohacené písničkami. Děti si osvojí správné dýchání a držení těla, rozvíjíme práci s hlasem, mluvené slovo, rytmus, ale také schopnost soustředění, slovní zásobu a vztahy v kolektivu. Základem je především podpora a rozvoj dětského nadšení. Čekají nás i některé „dětské muzikály“.

 

Cvičíme, dýcháme, relaxujeme

Zdraví prospěšné a zábavné cvičení. Dbám na všestranný pohybový rozvoj, zdravotní hledisko, utváření kladného vztahu ke sportu.                      Cvičení se zaměřuje na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dítěte a respektuje jeho vývojové zákonitosti a věkové zvláštnosti.
Pohybové hry a cvičení s využitím tradičního a netradičního náčiní (obruče, švihadla, padák, peříčka a další), písniček a říkadel
hudebně pohybová výchova (zpěv a taneček za doprovodu hudební nahrávky), využití cvičení s pohádkou, náčiní a nářadí.