DĚTSKÝ DEN V MŠ - "ANIMAČNÍ PROGRAM HOPSÍK" v 9.30h