MSMOTYLEK - produkty

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Vítejte na stránkách naší školy

 


 

 

Vystavování tiskopisů pro žádost o ošetřovné při nařízení karantény dítěti nebo při uzavření školského zařízení vystavuje buď ošetřující lékař,( ale nemůže být nucen) nebo mateřská škola, proto prosím o kontaktování p. zástupkyně nebo p. ředitelky.

Nárok na výplatu ošetřovného se v případě karantény dítěte uplatňuje potvrzením orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo ošetřujícího lékaře) na předepsaném tiskopise o nařízení karantény. Pro výplatu dávky je pak třeba potvrdit trvání karantény, a to předložením tohoto potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (nebo ošetřujícího lékaře) na předepsaném tiskopise o trvání nebo ukončení karantény.

Právní úprava počítá s tím, že hygienické stanice, které nařizují karanténu u dětí či osob, které o ně jinak pečují, také návazně na tyto své úkony budou uvedené skutečnosti potvrzovat na příslušných dávkových tiskopisech nemocenského pojištění. Jde o dvoudílný průpisný tiskopis „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“ používaný praktickými lékaři a pediatry, kteří však nemohou být nuceni k jeho vystavování v případech, kdy rozhodoval orgán ochrany veřejného zdraví. Tiskopisem, kterým se případně potvrzuje trvání karantény pro účely nároku na ošetřovné, je pak tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“.

V případě, kdy krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení karantény u jednotlivých dětí, aniž by bylo rozhodnuto o uzavření školského/dětského zařízení, má rovněž vystavit i Rozhodnutí o potřebě ošetřování/péče.

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části, vystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopisŽádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Pokud škola nebo její část nebyla uzavřena, ale karanténa byla nařízena konkrétnímu dítěti, je třeba, aby se rodiče se žádostí o vystavení rozhodnutí o potřebě ošetřování obrátili na orgán, který konkrétnímu dítěti nařídil karanténu, tedy na krajskou hygienickou stanici nebo lékaře.

ČSSZ resp. OSSZ je orgánem provádějícím nemocenské a důchodové pojištění a není orgánem ochrany veřejného zdraví, tudíž ani nerozhoduje o uzavření školského zařízení či o nařízení karantény konkrétní osobě. ČSSZ resp. OSSZ řeší až následek uzavření školského zařízení nebo nařízení karantény dítěti, kterým může být např. uplatnění nároku na ošetřovné na dítě mladší 10 let jako dávky nemocenského pojištění.

 

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy, 

 

Dodržujte, prosím, zvýšená hygienická opatření:

  • U vchodu je k dispozici dezinfekce na ruce
  • V prostorách školy se zdržujte po maximálně nutnou dobu.
  • Pokud možno pouze 1 osoba doprovodu dítěte.
  • PROSÍM NEVSTUPUJTE DO TŘÍD
  •  
  • Dle Školního řádu máte povinnost přivádět do MŠ pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky respiračních, infekčních či jiných onemocnění.
  • Pokud bude Vaše dítě v MŠ vykazovat příznaky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a Vaší povinností bude, v co nejkratší době si dítě z MŠ vyzvednout.

Děkujeme za pochopení a vážíme si,

že nám pomáháte a pravidla dodržujete.

 

Dodatek ke školnímu řádu - kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19,  distanční vzdělávání pro předškolní dětí - ZDE.

 

 

MŠ Motýlek je zapojena do OPVVV MŠMT.

Pro Podporu škol formou projektů a byl jí schválen a bude dotován:

Projekt : Šablony III pro Mateřskou školu Motýlek Pardubice  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018560

VÝŠE PODPORY – 354.432 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

 

Dotace z městského obvodu Pardubice V - v roce 2021

Ve výši 8.250,- Kč na akci "Pohádkový den dětí v MŠ Motýlek a pasování předškoláků".

Ve výši 4.500,- Kč na akci "Čarodějnický rej".

 

Naše mateřská škola je zapojena do celoročního projektu od České obce sokolské -

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY".

Více informací o projektu na webových stránkách zde.

 

Poskytnutí bezúplatnézho plnění od Služeb města Pardubic 

Ve výši 2.500,- Kč za zapojení MŠ Motýlek do soutěže "sběr petlahví" a "třídění papíru"

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR naleznete zde.


"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce."
                                                                                                                                 Robert Fulghum

 

„I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl.“


 

Aktuální jídelní lístek

Aktuální jídelníček

Pondělí  24. 1. 2022

Rohlík džemové máslo, hruška, bílá káva 1,7 

Polévka z vaječné jíšky 1,3

Fazolový guláš, chléb, čaj  1,7

Hradišťský chlebánek s máslem, kedlubna, čaj   1,7

 

Úterý  25. 1. 2022

Toustový chléb, cottage pomazánka s paprikou, kinder řez, mrkev, mléko  1,7 

Polévka rajčatová s těstovinou  1

Bramborové špalíčky se zelím a masem, čaj  1,3

Activia jogurt, mini mufines, jablko, čaj 1,7 

 

Středa  26. 1. 2022

Rohlík, tvarohová pomazánka s křenem, salátová okurka, mléko 1,7

Polévka žampionový krém 1,7

Maminčino kuře, zelný salát s červenou řepou, čaj 1,3

Chléb Anče s máslem, pomeranč, ovocný čaj 1,7

 

Čtvrtek  27. 1. 2022

Chléb, pomazánka sýrovo-šunková, banán, bikava 1,7

Polévka drůbeží vývar s nudlemi 1,3,7

Rybí filé na smetaně, bramborovo-batátové pyré, čaj 7

Chléb s máslem, zeleninová obloha, čaj 1,7

                          

Pátek 28. 1. 2022

Moravský koláč povidlovo-tvarohový, actimel, kakao, jablko 1,3,7

Polévka špenátová 1,3,7

Znojemská hovězí pečeně, rýže, čaj 1,7

Kváskový chléb, tuňáková pomazánka s pažitkou, čaj 1,4,7

 

Aktuality