MSMOTYLEK - produkty

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Vítejte na stránkách naší školy

Z důvodu aktuálního vládního nařízení

bude naše mateřská škola od 1.3. uzavřena!

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona,

a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole,

s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení

celý dokument k stažení: usneseni-vlady-cr.pdf (145,2 kB)

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Naše mateřská škola bude rodičům těchto dětí zasílat prostřednictvím e-mailu "úkoly" pro děti.
Tato distanční výuka se týká předškoláků ze třídy Modrý a Zelený motýlek.

Ošetřovné MŠ nevydává,

pro další informace o OČR

využijte tento odkaz: https: www.mpsv.cz/osetrovne

 https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Pro vyplnění tiskopisu použijte tento odkaz 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Zápis do MŠ bude probíhat ve dnech 11. - 12.5. 2021.

Systém vyplňování žádostí pro zápis do mateřských škol bude probíhat v elektronické podobě.

Vyplňování přihlášek v aplikaci https://zapisyms.pardubice.eu/ bude možné od 19. dubna do 10. května 2021.

Více informací naleznete na webu https://zapisyms.pardubice.eu/ od 26. února 2021.

 

 

Dodatek ke školnímu řádu - kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19,  distanční vzdělávání pro předškolní dětí - ZDE.

 

Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19 .Informace ke stažení zde.

 

Důležité informace o podmínkách organizace a provozu mateřské školy - provoz mateřské školy Motýlek od 1.9.2020 - příloha ke školnímu řádu,čtěte ZDE.

Po konzultaci s KHS budeme u dětí s alergií (rýma a podobné příznaky) vyžadovat na základě epidemiologické situace v ČR po zákonných zástupcích dětí zprávu od ošetřujícího lékaře (pediatra nebo alergologa), že je dítě alergické např. na sezónní pyl apod.
 

Organizace školního roku - možnost omezeného provozu v době školních prázdnin a uzavření mateřské školy - informace zde.

 

MŠ Motýlek je zapojena do OPVVV MŠMT.

Pro Podporu škol formou projektů a byl jí schválen a bude dotován:

Projekt : Šablony III pro Mateřskou školu Motýlek Pardubice  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018560

VÝŠE PODPORY – 354.432 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

 

 Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

poskytl MŠ Motýlek dotaci ve výši 9.500,- Kč na akci "Narozeninové radovánky v MŠ Motýlek".

 

Naše mateřská škola je zapojena do celoročního projektu od České obce sokolské -

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY".

Více informací o projektu na webových stránkách zde.

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR naleznete zde.


"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce."
                                                                                                                                 Robert Fulghum

 

„I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl.“


 

Aktuální jídelní lístek

Ekologie v Motýlku

Tento týden se budeme zamýšlet, kolik plastů nás v našem životě obklopuje.

Jsou plasty pro náš život nezbytně nutné? Dokážeme se některých plastů vzdát? Umíme chránit přírodu a ekologicky s plasty naložit?

 

Ekologie nás baví!

Koordinátorem pro environmentální činnosti v mateřské škole je paní učitelka Bc. Hana Čavrnochová.

 

V mateřské škole pojem ekologie a příroda chápeme jako získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažíme se o to, aby děti poznaly a pochopily, co je živá a neživá příroda a vzájemné vztahy mezi nimi. Abychom dětem prostřednictvím praktických činností prováděných ve škole pomohli poznat přírodu, její působení na nás a naše působení na ni, učíme se je postupně chápat, co a jak může člověk sám ovlivňovat a jak se ke všemu živému a neživému správně chovat.

Nedaleko naší mateřské školy je les, který využíváme k seznámení dětí s přírodou - se stromy, zvířaty, lidmi, základními životními  podmínkami na základě prožitků a praktických činností.

Vlastní školní vzdělávací program, založený na jednotlivých ročních obdobích, máme zpracovaný do tématických celků dle kritérií RVP PV zaměřené na environmentální a ekologickou oblast.

 

Vize školy

Naše mateřská škola Motýlek má zájem vytvořit Přírodní zahradu s novými prvky, které budou sloužit k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Dále budou podporovat u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem. Realizací Přírodní zahrady chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou jeho aktivním článkem a vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy). Rádi bychom, aby si vytvořily obdiv k Zemi, vztah - lásku k přírodě a cítily potřebu ji vnímat všemi smysly. Cílem vize úpravy školní zahrady je ta, aby mohla být celoročně více a účelněji využívána v rámci EVVO jak pro děti, tak i dospělé.

Při realizaci Přírodní zahrady počítáme se zapojením dětí, rodičů a pedagogů. Očekáváme, že se vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy navzájem. Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné a škola se zárověň zviditelní.

Aktuální jídelníček

Pondělí

1.3. 2021

MŠ UZAVŘENA

Úterý

2. 3. 2021

MŠ UZAVŘENA

Středa

3. 3. 2021

MŠ UZAVŘENA

Čtvrtek

4. 3. 2021

MŠ UZAVŘENA

Pátek

5. 3. 2021 

MŠ UZAVŘENA

Změny jídelního lístku a alergenů vyhrazeny. Strava je určená k okamžité spotřebě. Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin. 

Aktuality