MSMOTYLEK - produkty

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Vítejte na stránkách naší školy

 

MŠ Motýlek je zapojena do OPJAK Šablony I - MŠMT

Pro podporu škol formou projektů a byl jí schválen a bude dotován

Projekt : OPJAK Šablony I pro MŠ Motýlek  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001610 . 

VÝŠE PODPORY = 605 127,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

 

MŠ Motýlek je zapojena do projektu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

 

Dotace z Úřadu městského obvodu Pardubice V

ÚMO Pardubice V poskytl MŠ Motýlek dotaci ve výši 2.000,- Kč na projekt

"Jen si vzpomeňme na hravé časy v MŠ Motýlek".

 

Adaptační program

 

Možnost využívání herny MŠ k odpolednímu hraní ve středu od 14.30 - 16.00 hodin.

Prosíme o zvonění na zvonek ředitelny nebo tříd Zelený nebo Modrý motýlek. 

Pokud je hezké počasí, jsou děti i paní učitelky venku na školní zahradě!!!

Prosíme o dodržování pokynů paních učitelek, pravidel naší školy a pravidel bezpečnosti. 

Děkujeme a budeme se těšit na vaši návštěvu! 

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy, 

Prosím dodržujte školní řád!

  • Dle Školního řádu máte povinnost přivádět do MŠ pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky respiračních, infekčních či jiných onemocnění.
  • Pokud bude Vaše dítě v MŠ vykazovat příznaky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a Vaší povinností bude, v co nejkratší době si dítě z MŠ vyzvednout.

Děkujeme za pochopení a vážíme si,

že nám pomáháte a pravidla dodržujete.

 

Naše mateřská škola je zapojena do celoročního projektu od České obce sokolské -

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY".

Více informací o projektu na webových stránkách zde.

 

Mateřská škola Motýlek je zapojena do soutěže vyhlášené Službami města Pardubic 

"sběr PET lahví, papíru a plechovek od nápojů" pro školní rok 2023 - 2024"

Děkujeme Vám všem, kdo jste se s dětmi zapojli a Mateřskou školu Motýlek v soutěži ve sběru ve školním roce 2022-2023 podpořili.

Získali jsme 1.500 Kč za PET lahve a 1.400 Kč za plechovky.

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR naleznete zde.


"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce."
                                                                                                                                 Robert Fulghum

 

„I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl.“


 

Aktuální jídelní lístek

Aktuální jídelníček

Úterý 5. 12. 2023

Veka, humrová pom., rajče, bílá káva  1, 2, 7

Polévka: hovězí se špenátovým svítkem   1, 3

Poděbradské maso, těstoviny, čaj  1, 3, 7

Chléb, játrová pom., hroznové víno, čaj  1, 7

 

Středa 6. 12. 2023

Vánočka s máslem, jablko, kakao   1, 7

Polévkakmínová s vejcem  3

Holandský řízek, brambory, zeleninový salát, čaj  1, 3, 7

Toustový chléb, avokádová pom., rajče, čaj   1, 7

 

Čtvrtek 7. 12. 2023

Rohlík, džemové máslo, mrkev, mléko   1, 7

Polévka: luštěninová

Halušky s pečeným masem a zelím, čaj  1, 3, 7

Chléb, tuňáková pom., hrušky, čaj  1, 7, 14

 

Pátek  8. 12. 2023

Actimel, sladká svačinka  1, 7

Polévkazeleninová s drožďovými knedlíčky  1, 3

Rybí filé na kmíně s máslem, bramborová kaše, čaj   7

Chléb, zeleninová pom., pomeranč, čaj  1, 7

Aktuality