MSMOTYLEK - produkty

Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Modrý motýlek

Věková skupina 5 - 7 letých dětí, povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00 hodin

Vítejte na stránkách naší školy

 

 

Zápis na letní prázdninový provoz v červenci a srpnu 2023

se koná 17.4.2023 od 7.00 - 16.00 hodin v konkrétní mateřské škole.

Příjem dětí z jiných mateřských škol na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2023

 

 • Přehled letního uzavření pardubických mateřských škol (ke stažení zde).

 • Rodiče si přinesou vyplněnou žádost (ke stažení zde.) s přílohou (ke stažení zde). 

 • Upřednostněny budou žádosti o přijetí dětí ze stejného spádového školského obvodu.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ MOTÝLEK

12. 4. 2023

 

Ve středu 12. dubna se v mateřské škole Motýlek koná den otevřených dveří.

Mateřskou školu můžete navštěvovat od 9.00 do 11.30 a od 14.30 do 16.15 hodin.

 Prosíme o dodržení nerušení v době oběda a odpoledních svačin 11.30 - 14.30 hodin!

Děkujeme za spolupráci!

 

ZÁPIS DĚTÍ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

(nástup nových dětí od 1.9.2023)

Zápisy do mateřských škol budou pro školní rok 2023/2024 probíhat pomocí webové aplikace - zapisyms.pardubice.eu

Žádost vyplňte elektronicky na těchto internetových stránkách  https://zapisyms.pardubice.eu/ v období 19.4.2022 – 9.5.2022.

Důležité informace:

Zápis do mateřských škol bude probíhat ve třech fázích:

I. fáze - vyplnění žádosti dle výše uvedených údajů 

 • Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.
 • Žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM.

V případě podání žádosti na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte!

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem. Počet volných míst v konkrétní mateřské škole je  uveden v záložce "Seznam škol"  - pomůže Vám to lépe odhadnout, jaké má dítě šance na přijetí.

II. fáze - sběr podepsaných žádostí v papírové podobě s přílohami od 9.5. do 10.5. 2023 od 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:00, kdy vyplněnou a vytištěnou žádost přinesete do mateřské školy, kterou jste si zvolili. Máte možnost zvolit si 3 mateřské školy, na 1. místo dejte školu, kterou preferujete.

Zákonný zástupce dítěte přinese/ zašle/ v dané dny zápisu:

1. Vyplněnou a podepsanou žádost, potvrzenou dětským lékařem, že je dítě řádně očkované.

2. Rodný list dítěte / poštou = ofocený/, u cizinců - povolení k pobytu dítěte a zákonných zástupců na území České republiky/ poštou = ofocené/ nebo vízum, OP zákonných zástupců / pouze při osobním kontaktu/

3. Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte/ poštou = ofocenou/.

Pro doložení trvalého bydliště a skutečného bydliště - nájemní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitosti/ poštou = ofocené/ ....... - více na -  https://zapisyms.pardubice.eu/prijimaci-rizeni

 

 • V případě, že zákonný zástupce nemá možnost si žádost vytisknout a ani vyplnit, objedná se telefonicky nebo mailem na dohodnutý termín u ředitelky školy: 724 123 188 , reditelka@msmotylek.cz nebo si zvolí přímo v aplikaci den a datum návštěvy.

 

Písemné žádosti se budou přijímat touto formou: 

 1. Poštou doporučeně na adresu: Mgr. Ivana Koppová ředitelka školy, Mateřská škola Motýlek, Josefa Ressla 1992, Pardubice, 530 02

 2. Osobně a to dle domluvené schůzky dle rezervačního kalendáře, který najdete v aplikaci při generování žádosti

 3. Datovou schránkou a to v případě, že zákonný zástupce dítěte má jako soukromá osoba datovou schránku vytvořenou/ žádost a potřebné dokumenty k žádosti, zaslané datovou schránkou pro podnikatelský účel, nebude ze zákona akceptována/

 4. E-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý e-mail)

III. fáze zápisu bude do konce května, kdy budete postupně vyrozumění o tom, zda bude Vaše dítě v dané MŠ přijato.

 

Zápis pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

 • Zápis je určen dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
 • Termín zápisu je 13.6.2022 od 8:00 do 12:30 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin ve všech mateřských školách v Pardubicích.
 • Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:
  • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz příloha č. 1 informace Metodický pokyn MPSV, str. 2-3
  • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě nebo donese vyplněné do mateřské školy

 • K zápisu je nutné přinést vízový štítek nebo cestovní pas dítěte, doklad ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, rodný list, potvrzení o místě pobytu z cizinecké policie.
 • Po zapsání ve škole dostane dítě registrační číslo a bude zahájeno správní řízení.
 • Na webových stránkách https://pardubice.eu/pomoc-ukrajine jsou vyvěšena kritéria pro přijetí dítěte do mateřských škol, seznam mateřských škol a seznam ulic a jejich spádových škol.

 

MŠ Motýlek je zapojena do OPJAK Šablony I - MŠMT

Pro podporu škol formou projektů a byl jí schválen a bude dotován

Projekt : OPJAK Šablony I pro MŠ Motýlek  CZ.02.02.XX/00/22_002/0001610

VÝŠE PODPORY = 605 127,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“. Více informací klikněte sem.

 

Dotace z Úřadu městského obvodu Pardubice V

ÚMO Pardubice V poskytl MŠ Motýlek dotaci ve výši 19.700,- Kč na projekt

"Ptáci v zahradě, krmítku a kolem nás“, který bude probíhat a naplňován v období 1. 11. 2022 – 28. 2. 2023 

 

ÚMO Pardubice V poskytl MŠ Motýlek dotaci ve výši 2.524,- Kč na projekt

"Jen si vzpomeňme na hravé časy v MŠ Motýlek".

 

Adaptační program

Bude probíhat opět od října 2022 pro děti, které ještě nechodí do naší mateřské školy, teprve půjdou k zápisu v roce 2023 do naší mateřské školy.

Možnost využívání herny MŠ k odpolednímu hraní ve středu od 14.30 - 16.00 hodin.

Prosíme o zvonění na zvonek ředitelny nebo tříd Zelený nebo Modrý motýlek. 

Pokud je hezké počasí, jsou děti i paní učitelky venku na školní zahradě!!!

Děkujeme a budeme se těšit na vaši návštěvu! 

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy, 

Prosím dodržujte školní řád!

 • Dle Školního řádu máte povinnost přivádět do MŠ pouze dítě zdravé, nemající žádné příznaky respiračních, infekčních či jiných onemocnění.
 • Pokud bude Vaše dítě v MŠ vykazovat příznaky akutního onemocnění, budete bezodkladně vyrozuměni a Vaší povinností bude, v co nejkratší době si dítě z MŠ vyzvednout.

Děkujeme za pochopení a vážíme si,

že nám pomáháte a pravidla dodržujete.

 

Naše mateřská škola je zapojena do celoročního projektu od České obce sokolské -

"SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY".

Více informací o projektu na webových stránkách zde.

 

Mateřská škola Motýlek je zapojena do soutěže vyhlášené Službami města Pardubic 

"sběr PET lahví, papíru a plechovek od nápojů" pro školní rok 2022 - 2023"

Děkujeme Vám všem, kdo se sdětmi zapojíte a Mateřskou školu Motýlek v soutěži ve sběru pomůžete.

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením GDPR naleznete zde.


"VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT

o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce."
                                                                                                                                 Robert Fulghum

 

„I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl.“


 

Aktuální jídelní lístek

Aktuální jídelníček

Čtvrtek  30. 3. 2023

Mazanec s máslem, jablko, kakao  1, 7

Polévkadrůbeží vývar s ovesnými vločkami  1

Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou sypané sýrem, čaj  1, 7

Rohlík s bylinkovým máslem, sal. okurka, čaj   1, 7

 

Pátek  31. 3. 2023

Chléb, džemové máslo, jablko, bílá káva  1, 7

Polévkas rybího filé s pórkem   4         

Moravský vrabec, špenát, halušky, čaj  1, 3, 7

Houska, mrkvová pom., paprika, čaj  1, 7

 

Pondělí  3. 4. 2023

Jogurt s kit-kat drobením, čaj  1, 7

Polévka: luštěninová

Játrová omáčka, houskový knedlík, čaj   1, 3, 7

Chléb s máslem, hroznové víno, čaj  1, 7

 

Úterý  4. 4. 2023

Rohlík, tvarohová s mrkví, čaj   1, 7

Polévka: drůbková jemná

Vařené vejce, koprová omáčka, brambory, čaj   1, 3, 7 

Chléb, pomazánka z trestčích jater, sal. okurka, paprika, čaj  1, 4, 7

 

Středa  5. 4. 2023

Jáhlová kaše s ovocem, čaj   1

Polévkazeleninová s drožďovými knedlíčky   1, 3, 9 

Kuřecí roláda na žampionech, těstoviny, čaj  1, 3

Toustový chléb, pom. z míchaných vajíček s pažitkou, rajče, čaj 1, 3

 

Čtvrtek 6. 4. 2023

Jidáš s medovým máslem, jablko, kakao    1, 7

Polévkapórková s medvědím česnekem

Obalovaná treska, br. kaše, okurkový salát, čaj    1, 3, 7, 9

Chléb podmáslový, pom. z paštiky, kedlubna, čaj  1, 7

 

 

Pátek 7. 4. 2023

STÁTNÍ SVÁTEK – ŠKOLKA UZAVŘENA

Aktuality