Pohádkový svět - Zelený motýlek

V rámci tématu "Pohádkový svět" jsme pro děti připravily pohádkové hádanky na našem školkovém plotě. Děti ze Zeleného motýlku už si hádanky s paní učitelkou prošly a vyluštily. Zastavte se i Vy u obrázků, například při cestě ze školky a věnujte chvilku času povídáním o pohádkách a vyluštěním hádanek.