Ekologie v Motýlku

 „Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek“

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 182.790 Kč     Ke stažení - Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek

Výše příspěvku SFŽP ČR 85%:    155.371,50 Kč           Výše příspěvku žadatele:     27.418,50 Kč

Zahájení realizace projektu: únor 2021

Ukončení realizace projektu: květen 2021

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

 

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme svět vyhlašuje ve spolupráci se společností VEOLIA třetí úkol školního roku 2020/2021

Pitná voda je důležitá a bez ní by nebyl život. To je známá věc! Víme však také opravdu všichni, jak se chovat zodpovědně a vodou zbytečně neplýtvat? Vždyť její zdroje jsou omezené. A právě o tom je náš nový osvětový úkol. Zveme děti, aby vytvořily reklamní plakát, který lidem napoví, jak se k vodě chovat ohleduplně a snížit její spotřebu, ať už doma nebo ve škole.

Cíl: 

Zábavnou formou děti zapojit do propagace šetrné spotřeby vody. Prostřednictvím tohoto úkolu chceme přispět k tomu, že se děti zamyslí nad tím, proč je důležité vodou neplýtvat a jak s ní šetřit. Konkrétně tím, že si doma vyrobí plakáty na podporu šetrné spotřeby vody. Udělají si také malý pokus, jak snadno lze šetřit vodou.

Forma práce:

Kreativní tvorba, při které děti namalují plakát (nebo třeba jen tématické obrázky či leporela), který bude nabádat k šetrné spotřebě vody.  

Praktická zkušenost – udělejte si malý pokus, který ukáže názorný příklad, jak snadno mohou samy děti šetřit s vodou

Tak jako u prvního letošního úkolu, jsou i u tohoto spoluvyhlašovatelem vodárenské společnosti ze skupiny Veolio. I tentokrát se můžeme těšit, že 5 škol ,jejichž návrhy vyhodnotí porota jako nejzdařilejší, obdrží odměny.

Své práce nám můžete po telefonické či emailové domluvě přinést o školky nejpozději do 30.3. 2021 včetně. My je následující den zašleme na danou adresu.

Práce budou vyhodnoceny do 30.4. 2021.

 

PROBUZENÍ PŘÍRODY 2021 aneb jaro očima dětí

Pojďte si zasoutěžit, vyhrát a napomoci naší přírodě!

První jarní den v roce 2021, stejně jako v roce předchozím, začíná 20. března. První jarní den (astronomické jaro, jarní rovnodennost) však v roce 2021 nastává o pár hodin později, než tomu bylo v roce 2020. Astronomové stanovili počátek jara v tomto roce na 10 hodin a 37 min dopoledne...a přesně v této chvíli začneme slavit začátek jara.

Soutěž o nejkrásnější fotografii či obrázek na téma probuzení jara pro děti MŠ

KATEGORIE FOTOGRAFIE:

Vytvoř fotku sebe s přírodou - vítání jara a vyhraj krásné puzzle s 1500 dílky.

KATEGORIE OBRÁZEK:

Nakresli obrázek jara podle své fantazie, vyfoť se s ním v přírodě a vyhraj 3D magnetickou tabuli.

Klikni na soutěž na webu www.ekoosveta.cz a odešli své dílo do 20.3. 2021 do 17 hodin. Zde můžete také sledovat podrobné informace.

Do emailu : soutez@ekoosveta.cz nezapomeňte napsat na sebe kontaktní údaje (telefon), jméno a věk autora, město a případně komentář. Se všemi údaji bude nakládáno dle GDPR. Výherní ceny budou výherci zaslány formou poštovních služeb.

 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne letošní oslava Dne Země online formou v termínu od 22. do 24. dubna. Děti se mohou v průběhu března a dubna zúčastnit výtvarné a fotografické EVVO soutěže o ceny. V záložce Ekologie v Motýlku najdete podrobné informace, odkazy a propozice uvedených soutěží.

 

 

 

Ekologie nás baví!

Koordinátorem pro environmentální činnosti v mateřské škole je paní učitelka Bc. Hana Čavrnochová.

V mateřské škole pojem ekologie a příroda chápeme jako získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažíme se o to, aby děti poznaly a pochopily, co je živá a neživá příroda a vzájemné vztahy mezi nimi. Abychom dětem prostřednictvím praktických činností prováděných ve škole pomohli poznat přírodu, její působení na nás a naše působení na ni, učíme se je postupně chápat, co a jak může člověk sám ovlivňovat a jak se ke všemu živému a neživému správně chovat.

Nedaleko naší mateřské školy je les, který využíváme k seznámení dětí s přírodou - se stromy, zvířaty, lidmi, základními životními  podmínkami na základě prožitků a praktických činností.

Vlastní školní vzdělávací program, založený na jednotlivých ročních obdobích, máme zpracovaný do tématických celků dle kritérií RVP PV zaměřené na environmentální a ekologickou oblast.

 

Vize školy

Naše mateřská škola Motýlek má zájem vytvořit Přírodní zahradu s novými prvky, které budou sloužit k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Dále budou podporovat u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem. Realizací Přírodní zahrady chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou jeho aktivním článkem a vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy). Rádi bychom, aby si vytvořily obdiv k Zemi, vztah - lásku k přírodě a cítily potřebu ji vnímat všemi smysly. Cílem vize úpravy školní zahrady je ta, aby mohla být celoročně více a účelněji využívána v rámci EVVO jak pro děti, tak i dospělé.

Při realizaci Přírodní zahrady počítáme se zapojením dětí, rodičů a pedagogů. Očekáváme, že se vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy navzájem. Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné a škola se zárověň zviditelní.