Ekologie v Motýlku

Bez vody není les, bez lesa není voda.

Dnes je Světový den vody, včera jsme si připomínali Mezinárodní den lesů.

Bez vody by nebyl život na Zemi - takto nejak by bez váhání odpovědělo dítě v mateřské škole.

Máme to štěstí, že stačí otočit vodovodním kohoutkem. Zřídka si uvědomujeme její důležitost a nevyčíslitelnou hodnotu.

Pitná voda je však opravdu velký zázrak.

Je to dar.

Oslavte Světový den vody sklenkou vody.

 

 

Jak praví známé přísloví: Březen, do lesa vlezem!

No, možná zní trochu jinak, nicméně...

Ruku v ruce s příchodem jara se kvapnými kroky blíží 

MEZINÁRODNÍ DEN LESŮ

Na počátku všeho bylo slovo. A to slovo bylo "les". Hnacím motorem pro vytvoření samostatného dne určeného jen lesům byla jednoduchá myšlenka : zvýšit povědomí o významu všech typů lesních ekosystémů pro udržitelný rozvoj.

A jaký že to má význam?

On takový les totiž není spousta kmenů, křoví, mechu a pařezů. lesy fungují jako dokonalé filtrace vody či vzduchu, jako ochrana půdy proti erozi i proti silnému větru, ale také v náš prospěch...A taky: kdo si občas nezajde do lesa pročistit hlavu nebo jen načerpat novou sílu? Čistá příroda se totiž rovná čisté hlavě! A to už je důvod pro oslavičku, ne?

Jak taková lesní party probíhá?

Před každou oslavou si zvláště dámy lámou hlavy, jak se co nejlépe vyšvihnout. U Mezinárodního dne lesů je to jednoduché. Pojďme jednodušše oblečeni tak, jako bychom šli na houby. Les si totiž na smoking a večerní róbu nepotrpí. Nejlepším a nejefektivnějším způsobem oslavy je ale navštívit nejbližší les v okolí, zajímat se o něj a o dění v něm, případně ho i trochu vyčistit od odpadků či zasadit pár stromků....a ideální je vyrazit ve větší partě lidí.

I lesy mají úsvé dny, a tak oslavte v pondělí 21.3. Mezinárodní den lesů pěknou procházkou.

 

 

 

Vrabci všech zemí spojte se.

Světový den vrabců

- legrace nebo smutný fakt?

20. březen je nejen prvním dnem, ale zároveň svátkem jednoho, dříve zcela běžného všudypřítomného zpěvného ptáka. Vrabci, známí i ze Slabikářů a hádanek, jsou údnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. A právě kvůli početnímu úbytku vrabců je od roku 2010 vyhlášen 20. březen jako Světový den vrabců.

Tak...

Všechno nejlepší a hodně štěstí, vrabci!

 

A není divu, že je 20. březen současně Světovým dnem vrabců i Světovým dnem štěstí...

Spojení vrabec a štěstí může být vlastně i logické :-), vždyť lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Být šťastný a spokojený je pro každého člověka zásadní. Jak se ke štěstí dobere, je jiná otázka. Proto je možná lepší klást si menší, splnitelné cíle - tedy mít ty vrabce - a radovat se z každého dobrého úspěchu než pořád čekat až přiletí holub a stane se mega štěstí. Každodenní štěstí z maličkostí je určitě důležitější než jedno velké, které třeba ani nikdy nepřijde...

 

 

 

O víkendu proběhne Ptačí hodinka.

Do sčítání ptáků na krmítkách se může zapojit kdokoliv.

Pokud budete v pátek 7. 1. až v neděli 9. 1. u nějakého ptačího krmítka a budete mít hodinu čas, můžete se zapojit do Ptačí hodinky. O akci informuje Česká společnost ornitologická.

 

Zúčastnit se Ptačí hodinky je jednoduché. Tato akce spočívá v tom, že kdykoliv od 7. - 9. 1. 2022 si vyhradíte hodinu svého času ke sčítání ptáků na jednom místě a výsledek svého pozorování poskytnete do 14. ledna 2022 České společnosti ornitologické. Proč to? Vědci toho o chování zimujících ptáků zatím vědí velmi málo. Díky spolupráci s co největším počtem amatérských pozorovatelů mohou získat dostatek údajů o tom, kolik ptáků se u nás v zimě vyskytuje, jaké prostředí nejraději využívají, a časem  také informace, které druhy v našich končinách ubývají a které přibývají.

 

Sčítat je snadné!

Základem je vybrat místo vhodné pro pozorování - dobře se hodí krmítko, které máte na zahradě či balkóně a v němž ptákům nabídnete kvalitní a pestrou stravu tak, aby si na ní pochutnalo vícero druhů. Výhodou dobře umístěného krmítka je, že z tepla domova můžete dobře sledovat, co se na něm děje. Sčítat však lze i venku - v parku, v lese či remízku, zásadní však je, že po celou dobu šedesátiminutového pozorování zůstanete jen na jednom místě. U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Počítáme všechny ptáky - nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující. Sčítání není soutěž, ale vědecký výzkum. Určitě pošlete své výsledky, i kdybyste během své hodinky spatřili jen málo ptáků, nebo dokonce žádné. Jenom díky tomu se zjistí, kde ptáci chybí.

Údaje je možné zadávat online či do papírových formulářů, který je volně ke stažení. Výsledky je třeba odeslat do 14. ledna 2022.

Hned na začátku roku máme všichni šanci podílet se na zajímavém výzkumu, jehož výsledky nám řeknou víc o životě ptáků. Kdo má rád přírodu, jistě mu tato možnost udělá radost. Do akce se může zapojit kdokoliv. Na stránkách České společnosti ornitologické lze najít výukové materiály určené pro děti různých věkových kategorií. Zapojíte-li do pozorování i děti, předáte jim nenásilnou, hravou formou informace o ptácích kolem nás a podnítíte v nich snahu o poznávání jejich života. Pokud budete výsledky sčítání odevzdávat elektronicky, získáte certifikát s profilem svého krmítka.

 

 

 „Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek“

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 182.790 Kč     Ke stažení - Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek

Výše příspěvku SFŽP ČR 85%:    141.371,50 Kč           Výše příspěvku žadatele:     27.418,50 Kč

Zahájení realizace projektu: únor 2021

Ukončení realizace projektu: květen 2021

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

 

 

 

Ekologie nás baví!

Koordinátorem pro environmentální činnosti v mateřské škole je paní učitelka Bc. Hana Čavrnochová.

V mateřské škole pojem ekologie a příroda chápeme jako získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažíme se o to, aby děti poznaly a pochopily, co je živá a neživá příroda a vzájemné vztahy mezi nimi. Abychom dětem prostřednictvím praktických činností prováděných ve škole pomohli poznat přírodu, její působení na nás a naše působení na ni, učíme se je postupně chápat, co a jak může člověk sám ovlivňovat a jak se ke všemu živému a neživému správně chovat.

Nedaleko naší mateřské školy je les, který využíváme k seznámení dětí s přírodou - se stromy, zvířaty, lidmi, základními životními  podmínkami na základě prožitků a praktických činností.

Vlastní školní vzdělávací program, založený na jednotlivých ročních obdobích, máme zpracovaný do tématických celků dle kritérií RVP PV zaměřené na environmentální a ekologickou oblast.

 

Vize školy

Naše mateřská škola Motýlek má zájem vytvořit Přírodní zahradu s novými prvky, které budou sloužit k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Dále budou podporovat u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem. Realizací Přírodní zahrady chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou jeho aktivním článkem a vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy). Rádi bychom, aby si vytvořily obdiv k Zemi, vztah - lásku k přírodě a cítily potřebu ji vnímat všemi smysly. Cílem vize úpravy školní zahrady je ta, aby mohla být celoročně více a účelněji využívána v rámci EVVO jak pro děti, tak i dospělé.

Při realizaci Přírodní zahrady počítáme se zapojením dětí, rodičů a pedagogů. Očekáváme, že se vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy navzájem. Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné a škola se zárověň zviditelní.