Ekologie v Motýlku

 

 

 

V jarním období sledujeme probouzení přírody po zimním odpočinku.

S dětmi v mateřské škole se určitě budeme věnovat pozorování změn

v přírodě. Budeme obdivovat první jarní květiny, budeme se připravovat na
Velikonoce, budeme experimentovat s různými semínky a zahradničit,
budeme se věnovat hmyzu, ptákům vracejícím se z teplých krajin

i mláďatům přicházejícím na svět.

 

 

 

 

 

 „Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek“

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 182.790 Kč     Ke stažení - Přírodní zahrada Mateřské školy Motýlek

Výše příspěvku SFŽP ČR 85%:    141.371,50 Kč           Výše příspěvku žadatele:     27.418,50 Kč

Zahájení realizace projektu: únor 2021

Ukončení realizace projektu: květen 2021

www.mzp.cz / www.sfzp.cz

 

 

 

Ekologie nás baví!

Koordinátory pro environmentální činnosti v mateřské škole je paní učitelka Michaela Mazalová a Eliška Dobešová.

V mateřské škole pojem ekologie a příroda chápeme jako získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí. Snažíme se o to, aby děti poznaly a pochopily, co je živá a neživá příroda a vzájemné vztahy mezi nimi. Abychom dětem prostřednictvím praktických činností prováděných ve škole pomohli poznat přírodu, její působení na nás a naše působení na ni, učíme se je postupně chápat, co a jak může člověk sám ovlivňovat a jak se ke všemu živému a neživému správně chovat.

Nedaleko naší mateřské školy je les, který využíváme k seznámení dětí s přírodou - se stromy, zvířaty, lidmi, základními životními  podmínkami na základě prožitků a praktických činností.

Vlastní školní vzdělávací program, založený na jednotlivých ročních obdobích, máme zpracovaný do tématických celků dle kritérií RVP PV zaměřené na environmentální a ekologickou oblast.

 

Vize školy

Naše mateřská škola Motýlek má zájem vytvořit Přírodní zahradu s novými prvky, které budou sloužit k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Dále budou podporovat u dětí pravidelný pobyt s přírodním prostředím a zdravý kontakt s rizikem. Realizací Přírodní zahrady chceme vést děti k odpovědnosti za svět, aby věděly, že jsou jeho aktivním článkem a vnímaly veškeré dění v souvislostech (ekosystémové vztahy). Rádi bychom, aby si vytvořily obdiv k Zemi, vztah - lásku k přírodě a cítily potřebu ji vnímat všemi smysly. Cílem vize úpravy školní zahrady je ta, aby mohla být celoročně více a účelněji využívána v rámci EVVO jak pro děti, tak i dospělé.

Při realizaci Přírodní zahrady počítáme se zapojením dětí, rodičů a pedagogů. Očekáváme, že se vzájemnou spoluprací se prohloubí vztahy navzájem. Vytvoří se pozitivní klima, které bude prospěšné pro všechny zúčastněné a škola se zárověň zviditelní.