Výukový program MAXÍK

Maxík  - stimulační program pro děti od pěti roků, které se připravují na vstup do školy, pro děti s odloženou školní docházkou.

Maxík je barevný panáček, který dítě celým programem provází.

Pomáhá se cvičením, kreslením, správnou výslovností, s vyjadřováním i plněním úkolů. Dítě se učí systematicky a uvědoměle pracovat, všímat si své práce a hodnotit ji. Umí lépe řešit situace, ke kterým dříve potřebovalo rodiče, stává se samostanějším. Pokud si však přece jen někdy není jisté, nebojí se požádat o pomoc. Už totiž ví, co je dostat šanci i jak důležité je umět šanci dát těm ostatním.

Rodiče i učitelé se učí dítěti naslouchat, učí se respektovat jeho potřeby a uvědoměle jej rozvíjet. Učí se co nejpřesněji zadávat instrukce a dávat dítěti potřebný čas k přemýšlení. Uplatňují laskavý přístup, jsou však důslední při dodržování popsaných postupů, dbají na pravidelnost a systematičnost. Způsob vedení a přístupu ze strany dospělého a také způsob komunikace jsou podmínkou úspěchu.

Stimulační program Maxík je vytvořen na základě dlouhodobých zkušeností z práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Více informací najdete na http://www.prodys-bubenickova.cz/

Výukový program vedou paní učitelky Bc. Sosnová Renata a Štosková Daniela.