Žlutý motýlek - výstava čertů Mázhaus Pardubice

Výstava čertů, galerie s vánočními obrazy a výrobky dětí ze ZUŠ Polabiny II.,  se dětem moc líbila.

Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích.