LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ v 8.00h. Logopedické vyšetření bude probíhat v MŠ speciálním pedagogem, logopedem PPP Pardubice Mgr. Danou Markovou.

Logopedické vyšetření bude probíhat v MŠ speciálním pedagogem, logopedem PPP Pardubice Mgr. Danou Markovou.
Důležité pro vyšetření je vyplnění souhlasu rodičů s vyšetřením, které si vyzvednete na třídě a vyplněné ihned odevzdáte. Bez tohoto souhlasu nebude dítě vyšetřeno. Dítě musí být zdravé.