Žlutý motýlek

Věková skupina 4 – 5 letých dětí

Provoz třídy

6.15 - 16.45 hodin, od 16.00 děti přecházejí do třídy Červených motýlků – konec provozu školy v 16.45 hodin

Třídní učitelky

Mgr. Koppová Ivana
Markéta Matoušková 

Mazalová Michaela

Asistent pedagoga

Šárka Holečková

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 146 244, zluty@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Žlutá vyrostla na zahrádce kytička, chrání ji z motýlkové školky každý kluk i holčička - Jaro, léto, podzim zima, tak se to v přírodě střídá“

Hlavní záměr

  • Pochopení, jaký vliv má působení člověka na přírodu; probouzení zodpovědného přístupu k přírodě 
  • Vnímání živé i neživé přírody a přírodních jevů všemi smysly i formou vlastních ekologických projektů

Nadstandardní činnosti

  • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
  • Logopedické hrátky
  • Uplatňování prvků metody NTC systému učení
  • Uplatňování prvků programu Maxík - nastavení správného sezení a držení tužky k rozvoji grafomotoriky
  • Třídění odpadu
  • Muzicírování