Plavání - Modrý motýlek v 9.45h

Více informací u paní učitelky ve své třídě.