Červený motýlek

Věková skupina 3 - 4 letých dětí

Třídní učitelky

Daniela Štosková

Bc. Kutílková Renata

 

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 146 244, cerveny@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Červená nás rozehřeje, hrou se na svět dítě směje, běhejme a skákejme, z pohybu se radujme - Hlava, ramena, kolena, palce…“

Třídní vzdělávací program - " Duhový svět "

Hlavní záměr

  • Poznání nového prostředí, navazování kontaktů s dětmi, s dospělými, adaptace na prostředí MŠ
  • Utváření vlastního já
  • Zdravá a sebevědomá osobnost; vytváření pozitivního vztahu k vlastní osobě - učit se poznávat své slabé a silné stránky, mít úctu nejen k sobě samému, ale i k druhým
  • Já a moje zdraví
  • Já a moje rodina

Nadstandardní činnosti

  • Aplikace projektu k logopedické prevenci v MŠ Motýlek
  • Logopedické hrátky
  • Uplatňování prvků metody NTC systému učení
  • Uplatňování prvků programu Maxík – nastavení správného sezení a držení tužky k rozvoji grafomotoriky
  • Třídění odpadu