PLASTOPŮST v Zeleném motýlku

V rámci projektu Plastopůst aneb týden bez plastů, jsme si s dětmi povídaly o tom, proč nevyhazujeme odpadky do přírody, jak a komu se tím škodí a co to má pro přírodu za následky. Nenásilnou a hravou formou vedeme děti ke třídění odpadů. Poznáváme barvy kontejnerů na tříděný odpad. Z donesených PET lahví tvoříme želvičky a hrajeme hru pro rozvoj prostorové orientace a postřehu "Kam patřím?"