Návštěva dopravního hřiště - Zelený motýlek v 9.30h