Dopravní hřiště - Zelený motýlek v 9.30hodin

Více informací na třídě u paní učitelky.