MĚSTSKÁ POLICIE - Preventivní program v 9h (Zelený a Modrý motýlek)