ŽLUTÝ MOTÝLEK - Plastopůst

Děti se seznámily formou her s tříděním odpadu, poznaly, že všechny odpadky nepatří do jednoho koše. Učily se pojemnovat druhy odpadu, umí správně třídit odpad, znají pojem recyklace a společně jsme vytvářeli kladný vztah k přírodě a ochraně přírody.