Žlutý motýlek - 21.3. 2023 Ponožkový den

V úterý si děti s paní učitelkou povídaly o dětech a lidech s Downovým syndromem. Jak to vypadá a co to znamená, když se někdo narodí s vrozenou nemocí, která nejde vyléčit.

Děti byly seznámeny s touto problematikou formou společných rozhovorů v KK, vysvětlení a motivace, jak pomáhat slabším jedincům a nemocným dětem. Proběhla společné diskuze, jak můžeme pomáhat, být prospěšní a kdo pomoc potřebuje. Jak poznáme, že někdo potřebuje pomoci. Snaha u dětí rozvjíjet sociální cítění. Zahráli jsme si prosociální hru - "Utěš kamaráda". ( Ve dvojicích, výměna rolí ve dvojici ).

Shlédli jsme krátký dokument o "Míše", která má Downův syndrom - jaký má život, proč potřebuje pomáhat doma i ve škole, v životě. Vysvětlení, proč se dne 21.3. nosí různé ponožky  - jako symbol a vyjádření podpory lidí s tímto onemocněním.