Návštěva sportovní haly - Modrý a Zelený motýlek

Více informací na třídách u p. učitelek.