Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Třídní učitelky

Bc. Bláhová Dagmar
Kolářová Iva

Mazalová Michaela

Školní asistent

Žipajová Lenka

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 571 637, zeleny@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Zelený motýl ze zahrádky, letí s námi do pohádky -  Pojďte s námi, kamarádi, pojďte s námi do pohádky a potom zas honem zpátky“

Hlavní záměr

 • Rozvíjet svět fantazie
 • Rozvíjení schopnosti tvořivě řešit problémy novými způsoby
 • Získávat vztah k literatuře
 • Vnímat krásy umění, vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady a porozumět jim

Nadstandardní činnosti

 • Logopedické hrátky - třída je centrálním zázemím logopedické prevence MŠ Motýlek
 • Projekt k logopedické prevenci v MŠ Motýlek a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacích činnostech
 • Program „Maxík, aneb stimulace předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou“ – děti 5 – 6 leté
 • Metoda NTC - metoda podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku; soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které mají vědecký základ. Metoda, která podporuje identifikaci a rozvoj schopností u dětí nadaných. Zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku bez rozdílu; rozvoj pohybové koordinace a motorických schopností, prevence dyslexie a počínajících poruch učení
 • Třídění odpadu
 • Flétnička aneb pískání pro zdraví
 • Muzicírování