Zelený motýlek

Věková skupina 4 - 6 letých dětí, povinná předškolní docházka 5 - 6 letých dětí od 8.00 do 12.00 hodin

Třídní učitelky


Mgr. Grossová Kateřina

Mazalová Michaela

Asistent pedagoga

Králová Lenka

Kontakt

+420 466 304 551, +420 724 571 637, zeleny@msmotylek.cz (není určeno k omlouvání dětí)

Třídní program (ze ŠVP)

„Zelený motýl ze zahrádky, letí s námi do pohádky -  Pojďte s námi, kamarádi, pojďte s námi do pohádky a potom zas honem zpátky“

Třídní vzdělávací program - " Putování s krtečkem "

Hlavní záměr

  • Rozvíjet svět fantazie
  • Rozvíjení schopnosti tvořivě řešit problémy novými způsoby
  • Získávat vztah k literatuře
  • Vnímat krásy umění, vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady a porozumět jim

Nadstandardní činnosti

  • Projekt k logopedické prevenci v MŠ Motýlek a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacích činnostech
  • Program „Maxík, aneb stimulace předškolních dětí a dětí s odloženou školní docházkou“ – děti 5 – 6 leté
  • Metoda NTC - metoda podporující rozvoj v oblasti rozumových schopností u dětí předškolního věku; soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které mají vědecký základ. Metoda, která podporuje identifikaci a rozvoj schopností u dětí nadaných. Zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku bez rozdílu; rozvoj pohybové koordinace a motorických schopností, prevence dyslexie a počínajících poruch učení
  • Třídění odpadu
  • Flétnička aneb pískání pro zdraví
  • Muzicírování