Schůzka s rodiči nově přijatých dětí na šk .rok 2021/2022

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne v pondělí 28.6. od 15.30 hodin. Prosíme o dodržování bezpečnostně hygienických opatření - desinfekce u vchodu, zakrytá ústa respirátorem, rouškou. 

Děkujeme!