Tři králové - Zelený motýlek

Děti si vyrobily korunky, zazpívaly písničku - My tři králové a zahrály si divadlo - Klanění tří králů.