Žlutý motýlek - Vánoční strom na náměstí Dukla

S dětmi jsme si šly prohlédnout vánoční strom na náměstí. Povídaly jsme si o Ježíškovi, co pro každého z nás Vánoce znamenají. Zazpívaly jsme Ježíškovi koledu a snažily se spočítat, kolik různých ozdobiček na stromu najdeme.